Kardio-Torakoneptunalia 2015
Powikłania i techniki operacyjne w kardio-torakochirurgii

Konferencja naukowo-szkoleniowa.
Jastarnia, Dom Zdrojowy, 04-05 września 2015.

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom konferencji naukowo-szkoleniowej Kardio-Torakoneptunalia 2015 za aktywny udział i merytoryczną dyskusję podczas sesji naukowych.

Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie sprostało Państwa oczekiwaniom.

Do zobaczenia w 2017 roku.

Romuald Cichoń, Witold Rzyman

Komitet Naukowy konferencji Kardio-Torakoneptunalia 2015 informuje, że Jury w składzie prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman, dr hab. n. med. Romuald Cichoń oraz dr hab. n. med. Cezary Piwkowski, przyznało jednakową, najwyższą punktację za przedstawione prezentacje następującym Autorom:

Suma 6.000 PLN przeznaczona na nagrody została równo podzielona między trzech Nagrodzonych (po 2.000 PLN).

Serdecznie gratulujemy!

Tematyka konferencji

Organizatorzy

Patronat honorowy: prof. dr hab. Jan Skokowski.